1. NAGRADA - NATEČAJ ZA UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA – KASTRE V AJDOVŠČINI

Na natečaju za ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini smo prejeli prvo nagrado.
Izsek iz zaključnega poročila komisije:

"Projekt izkazuje visoko kulturo obvladovanja prostora od umeščanja v zgodovinski, kulturni in lokalni kontekst, do občutka za kompozicijo in detajl. Od vseh predlogov najbolje interpretira specifiko lokalnih kulturnih, klimatskih ali značajskih potez Vipavske doline in širše Primorske, zato se je komisija odločila, da elaboratu podeli 1. nagrado."

2.jpg