vv_2018-10_ptuj_zarni zid_potokar-242_2.jpg

ŽARNI ZID NA POKOPALIŠČU ROGOZNICA

LOKACIJA
Ptuj, Slovenija

NAROČNIK
Mestna Občina Ptuj

LETO PROJEKTA
projektiranje 2016 - 2017
leto izvedbe 2017 - 2018

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Robert Potokar, Špela Kuhar, Tina Gradišer

FOTOGRAFIJE
Virginia Vrecl, Robert Potokar

Območje, namenjeno žarnim grobovom, je postavljeno na jaso sredi gozda in ustvarja čistino v obliki kroga. Na njo je umeščen žarni zid, ki je mestoma, kjer do jase vodijo poti, prekinjen. Tako nastanejo trije zidovi, ki so obloženi z zemeljsko temno nianso opeke, ki se tako zlije z barvami gozda in kljub svojim dimenzijam ne predstavlja močne ločnice v prostoru.

Opeke so zložene po principu vzorca, med njih pa so na notranji strani zidu v nesimetrični kompoziciji vstavljene žarne niše dveh različnih velikosti.