Ureditev Skofja Loka_AB_01_RGB.jpg

UREDITEV CANKARJEVEGA TRGA IN BLAŽEVE ULICE V ŠKOFJI LOKI

LOKACIJA
Škofja Loka, Slovenija

NAROČNIK
Občina Škofja Loka

LETO PROJEKTA
natečaj 2013, 1. nagrada
leto izvedbe 2013 - 2014

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Robert Potokar, Primož Žitnik, Ajdin Bajrović, Andrej Blatnik, Špela Kuhar

AVTORICA KRAJINSKE ARHITEKTURE
dr. Tanja Simonič Korošak

AVTORJI URBANE OPREME
Studio Miklavc, Jure Miklavc, Jaka Verbič, Jože Carli, Silva Cimperman

SODELAVCA
Javier Carrera Arias, Staša Baranja

FOTOGRAFIJE
Andrej Blatnik

NAGRADE
Nagrada ZAPS Zlati svinčnik za odlično realizacijo 2015


Trg pred cerkvijo
Podrobneje je obravnavan prostor pred cerkvijo. V osnovi gre za tri nivoje, ki členijo prostor in ga hkrati smiselno povežejo v zaključeno celoto. Najvišji nivo – plato na vrhu stopnic je definiran kot prostor druženja, srečevanja in je najprehodnejši. Na rob platoja je umeščen bronast relief – pomanjšana maketa Škofje Loke. Preko klančine in stopnic se poveže s centralnim prostorom na najnižjem nivoju. Ta nivo ima izrazito trški značaj, ki z geometrijo in tlakovanjem izraža pripadnost cerkvi sv. Jakoba. Vhod v cerkev je dodatno poudarjen s kamnito preprogo iz škofjeloškega konglomerata. Neposreden prostor pred cerkvijo pa še dodatno označujejo potopljeni robniki iz granita. Tretji nivo pred pekarno ima najintimnejši značaj, ustvarjen je mikroambient s klopjo in novim drevesom - lipo. Elementi urbane opreme se na trgu pojavljajo na prostorskih poudarkih.

Blaževa ulica
Zasnova Blaževe ulice temelji na nemoteni dostopnosti in uporabnosti objektov. Zgostitev linijskih poudarkov v tlaku na razširitvi označuje manjši trg. Na iztek ulice je umeščen delno vkopan ekološki otok, ki nadomešča obstoječega na zunanji strani obzidja. Otok je zasnovan kot podaljšek opornega AB zidu s paravansko steno iz lesenih lamel. Podobno funkcionalno zasnovana je tudi »Usrana gasa«, poseben značaj ji določa tlak iz na novo uporabljenih obstoječih polovičnih granitnih kock.