002 (1).jpg

HIŠA RUPENA

LOKACIJA
Moravče, Slovenija

NAROČNIK
zasebni

LETO PROJEKTA
projektiranje 2005
leto izvedbe 2006 - 2008

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Robert Potokar, Blaž Budja

FOTOGRAFIJE
Blaž Budja

Zasnova hiše Rupena izhaja iz: robne lokacije v naselju Moravče, geometrije parcele, orientacije na smeri neba ter pogledov na pokrajino. Dodatno pa hišo opredeljuje njena postavitev na skrajni rob sedanjega zidanega naselja. Program hiše Rupena je sicer razdeljen po nivojih na dva dela – večji bivalni v pritličju s servisnim na severni strani in spalni v nadstropju.

Hiša je postavljena na robu naselja ob cesti z gozdnim robom in oblikovana kot vizualni povdarek: na skrajnem vzhodnem delu parcele, zameknjeno glede na cesto, tako da se ohrani večji južni in zahodni del parcele nepozidan.  Stanovanjski volumen hiše je prekrit z enokapnico naklona 8°.  Oblikovana je »klasično« (zidana in ometana) , a vendar moderno, saj je streha obravnavana kot trikotna prizma čiste oblike, ki je povezana v enoten volumen objekta. V volumen pa so zarezane odprtine, s tem da je nadstropni del ločen od pritličnega dela s horizontalno odprtino, ki pomeni moderno interpretacijo lesenih gankov iz bližnje okolice. Določenost vhoda v hišo, pa je dodatno opredeljena z izmaknitvijo prostora kapele v nadstropju. Izmaknjeni volumen tako ustvarja nadstrešek nad vhodom.