07 (1).jpg

HIŠA NA RAKITNI

LOKACIJA
Rakitna, Slovenija

NAROČNIK
zasebni

LETO PROJEKTA
projektiranje 2007
leto izvedbe 2008 - 2009

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Robert Potokar, Petra Slukan

FOTOGRAFIJE
Peter Krapež

Zasnova enodružinske hiše na Rakitni izhaja iz: robne lokacije v naselju, geometrije parcele, orientacije na smeri neba ter pogledov na pokrajino. Dodatno pa hišo opredeljuje njena postavitev v vaško okolje Rakitne. Program hiše na Rakitni je sicer razdeljen po nivojih na dva dele – večji bivalni del v pritličju s servisnim in garažo na severni strani in spalni del s sobami v mansardi.

Hiša je postavljena na SV vogal parcele, na mestu odstranjenega gospodarskega poslopja - lesenega skednja, tako da so predvideni 4.00 m odmiki od sosednjih parcel na severni in zahodni strani, na južni in vzhodni strani pa je odmik seveda večji.

 Stanovanjski volumen hiše je prekrit z dvokapnico naklona 40°, kakršen je zahtevan v urbanističnih pogojih. Hiša je sicer oblikovana »klasično« , a vendar moderno, saj je streha obravnavana kot trikotna prizma čiste oblike, ki je postavljena na spodnji leseni volumen. V leseni volumen pa so zarezane odprtine, s tem da je mansardni del ločen od pritličnega dela z različnim materialom: les in strešniki. Lesena fasada se pomensko navezuje na obstoječo leseno konstrukcijo skednja, obloženega z vertikalnimi deskami.

Določenost vhoda v hišo, pa je dodatno opredeljena z izmaknitvijo, ki ustvarja nadstrešek nad vhodom. Podoben element je vzpostavljen na Z fasadi, kjer je umeščeno okno namenjeno pogledom v pokrajino. Na vhodu je predvidena tudi vgradnja kamnitega portala, prenesenega iz obstoječe stanovanjske hiše.