OS Toma Brejca_MK_01.JPG

OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA

LOKACIJA
Kamnik, Slovenija

NAROČNIK
Občina Kamnik

LETO PROJEKTA
natečaj 2008, 2. enakovredna nagrada (1. nagrada ni bila podeljena)
projektiranje 2009 - 2012
leto izvedbe 2012 - 2014

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Robert Potokar, Gašper Topličan

NATEČAJNA SKUPINA
Robert Potokar, Gašper Topličan, Samo Kralj

PROJEKTNA SKUPINA
Robert Potokar, Gašper Topličan, Mladen Marčina, Drago Štefanec,
Marko Tul, Janez Brežnik, Javier Carrera Arias

FOTOGRAFIJE
Miran Kambič, Virginia Vrecl


Zasnova prenovljene obstoječe šole izhaja iz dejstva, da pogoji predvidevajo ohranitev obstoječe cestne fasade. Osnovni čist prizmatičen volumen, kateremu je na južni strani dodan s cezuro umaknjen nov volumen šolskih prostorov. Dodani volumen se preko vmesnega povezovanega trakta z glavnim vhodom poveže na volumen nove telovadnice.
Na tak način ostaja arhitektura obstoječe šole v prostoru še vedno prisotna, hkrati pa s svojim novim delom dobi vse tiste potrebne dodatne prostore, ki so z modernim jezikom drugače oblikovani.
Vmesna cezura med novim in obstoječim delom je zasnovana kot vertikalni vmesni prazen volumen, ki se na obeh koncih zaključi s stopnicami. Glavno stopnišče na severovzhodni strani je tako pomaknjeno na fasado od koder je mogoče videti staro jedro Kamnika s silhueto Malega gradu.
V vmesnem praznem volumnu so vstavljeni povezovalni mostiči, ki nadaljujejo misel vhodnega obstoječega mostovža v ohranjeni volumen šole.