OS Litija_MK_01.jpg

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

LOKACIJA
Litija, Slovenija

NAROČNIK
Občina Litija

LETO PROJEKTA
natečaj 2009, 1. nagrada
projektiranje 2010 - 2012
leto izvedbe 2014

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Robert Potokar, Zala Likavec, Alenka Kramer

NATEČAJNA SKUPINA
Robert Potokar, Zala Likavec, Alenka Kramer, Nada Šerbelj, Peter Krapež

PROJEKTNA SKUPINA
Robert Potokar, Zala Likavec, Alenka Kramer, Mladen Marčina, Drago Štefanec

FOTOGRAFIJE
Miran Kambič, Virginia Vrecl

Urbanistično je umestitev novega šolskega objekta po­gojena z ohranitvijo spomeniško zaščitene stare sod­nije - obstoječe šole, orientacijo glede na strani neba in funkcionalno zasnovo. Obstoječa šola se bo obnovila in namenila glasbeni šoli, njen prizidek pa se je v celoti porušil.

Nova šola se z višinskim gabaritom podreja stari sodniji. Od nje se distancira in vzpostavlja zadosten odmik, da se lahko formirajo vmesni zunanji šolski prostori, hkrati pa ji s tem prepusti vizualno dominanto prostora. Prav tako se z višinskim stopnjevanjem prilagaja okolici - od nižjega merila enodružinskih hiš do višjega merila mestnega okolja.

Arhitektura novega šolskega objekta izhaja iz pravokotne geometrije obstoječe šole. Zasnova nove šole je enostav­na, tako pridejo do izraza bogato oblikovani arhitekturni členi stare sodnije. Iz te pravokotne geometrije pa izs­topata okroglo oblikovan notranji atrij in okrogli svetlob­nik, šolska razpoznavna znaka.

Konzolno izmaknjeni učilniški trakti v nadstropju opre­deljujejo posamezne vhode in ustvarijo pokrite prostore pred vhodi: glavnim vhodom v šolo, vhodom v šolo za otroke s posebnimi potrebami in servisnim vhodom. Učilniški trakti v nadstropju so oblikovani kot lebdeči volumni na zastekljenem pritličju. Večina učilnic nove šole je obrnjenih na jug in so ustrezno senčene.