1.3.jpg

UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI

LOKACIJA
Ajdovščina, Slovenija

LETO NATEČAJA
januar 2017

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI:
Robert Potokar, Ajdin Bajrović, Matej Fornazarič, Primož Žitnik,
Javier Carrera, Anja Patekar, Jernej Borko

NAGRADA
1. nagrada

Natečajno območje obsega ureditev odprtih javnih površin na območju Kastre v Ajdovščini, s poudarkom na ureditvi glavnega – Lavričevega trga in dostopnih poti na trg, predvsem Prešernove in Gregorčičeve ulice ter Šibeniške, Stritarjeve in Vilharjeve ulice. V širšem natečajnem območju pa zajema predlog ureditve zunanjih površin in revitalizacijo obstoječe pozidave.
Ajdovščina ima močno zgodovinsko in prostorsko identiteto, zato je pomembno, da se novi posegi subtilno vklopijo v prostor. Novi posegi so v največji meri anonimni, z zadržanim avtorskim pristopom ter v sozvočju z rimsko zasnovo, ohranjenimi in prezentiranimi rimskimi ruševinami in prenovo arhitekta Svetozarja Križaja iz 60 ih let prejšnjega stoletja.
Osnovna ideja omogoča, da se mestno središče prične spreminjati v sodobno središče z ureditvami, ki podpirajo lažje sobivanje meščanom, ki bivajo v samem mestnem središču kot obiskovalcem, ki prihajajo v mestno središče po nakupih in na različne prireditve ter turističnim obiskovalcem. Celotna zasnova natečajnega predloga omogoča, da mesto postane dobro funkcionalno urejeno s sodobno podobo, ki upošteva zgodovinske danosti. Največ pozornosti je bilo namenjeno razmisleku o Lavričevem
trgu, ki je najpomembnejši generator sprememb v mestu. Zgledovali smo se po najnovejših trendih o »shared space« - prostoru, ki je namenjen za različne rabe in uporabnike in, ki je zasnovan tako, da se njegova namembnost lahko spreminja in se prilagaja vedno novim funkcijam.