02_Potokar_Nadstre%C5%A1nici+na+pokopali%C5%A1%C4%8Du_RP.jpg

NADSTREŠNICA NA POKOPALIŠČU DOMŽALE

LOKACIJA
Domžale, Slovenija

NAROČNIK
Občina Domžale

LETO PROJEKTA
leto izvedbe 2019

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Robert Potokar, Mateja Šetina

FOTOGRAFIJE
Robert Potokar

 

Želja naročnika je bila razširitev odprtih pokritih prostorov, ki bodo služili opravljanju pogrebnih obredov. Le-ti so nanizani v nadaljevanju obstoječega objekta mrliške vežice, polkrožne zasnove proti severu, v osi cerkve. Arhitekturna zasnova sledi prostorskim danostim območja in zasnovi obstoječega objekta.

Projekt sestavljata dve ločeni nadstrešnici, ki ohranjata odprtost pogledov proti cerkvi, hkrati pa nudita zavetje in senco. Višinsko sta usklajeni z obstoječim objektom. Prostora ne zamejujeta, ampak omogočata, da se širi tudi izven njunih meja.

Bela, vitka, jeklena stebrna konstrukcija je čim manj opazna in izhaja iz stebriščne lože obstoječega objekta.

Manjša nadstrešnica - baldahin prekriva del obstoječih stopnic in služi zavetju vodje pogrebnega obreda in krste/žare. Večja nadstrešnica je namenjena ostalim udeležencem obreda in tlorisno nadaljuje krožno linijo strehe obstoječega objekta.