1Masarykova4(BlazBudja).jpg

POSLOVNI OBJEKT MASARYKOVA F1

LOKACIJA
Ljubljana, Slovenija

NAROČNIK
Investplan d.o.o.

LETO PROJEKTA
natečaj 1999
projektiranje 2000 - 2001
leto izvedbe 2001 - 2002

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Vojteh Ravnikar, Robert Potokar

NATEČAJNA SKUPINA
Vojteh Ravnikar, Robert Potokar, Matevž Čelik, Tanja Košuta, Marko Tul

PROJEKTNA SKUPINA
Vojteh Ravnikar, Robert Potokar, Matevž Čelik, Tanja Košuta, Maja Slapernik, Sabina Colnar

PROJEKT NOTRANJE OPREME
Robert Potokar, Maja Slapernik, Sabina Colnar

FOTOGRAFIJE
Blaž Budja

Poslovna zgradba ob Masarykovi se s svojimi kraki navezuje na obstoječo stavbno strukturo v njenem zaledju. Členitev stavbnega volumna v tri posamezne krake ustvarja ritem prostorskih sekvenc v doživetju Masarykove ulice. Spričo povsem na novo zasnovanega mestnega predela se zdi opravičljiva in razumljiva atektoničnost stavbnega volumna, dosežena s »steklenim« parterjem, na katerem sloni v rdečo pločevino oblečeni volumen.