1_1_Kolezija_05_VV.jpg

KOPALIŠČE KOLEZIJA

LOKACIJA
Ljubljana, Slovenija

NAROČNIK
Mestna Občina Ljubljana

LETO PROJEKTA
natečaj 2009, 1. nagrada
projektiranje 2011 - 2014
leto izvedbe 2014 - 2015

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Robert Potokar, Tanja Košuta, Ajdin Bajrović, Andrej Strehovec,
Špela Kuhar, Mateja Šetina

FOTOGRAFIJE
Virginia Vrecl

Paviljonsko zasnovan kopališki objekt, umeščen v obstoječe zelenje, nosi arhitekturne prvine prvotnega bazenskega kompleksa.

Novi kopališki objekt s pokritim bazenom je postavljen ob Finžgarjevo ulico, tako da ostane čim več odprtega prostora proti jugu, vzhodu in zahodu. S tem zagotovimo optimalno osončenje bazenske ploščadi. Kljub temu, da novi objekt neposredno ne izhaja iz arhitekturne tipologije obstoječega objekta, vendarle ohranja nekatere njegove simbolne prvine: paviljonski tip objekta, osno zasnovo z vhodnim predprostorom in centralno recepcijo, z uporabo vertikalnih lamel pa se asociativno navezuje na lamele obstoječe arhitekture.

Osnovni motiv bazenskega kompleksa je čisti volumen nadstropnega dela, ki se z dvema kubičnima volumnoma dvigne nad horizontalno ploščo, lebdečo na prostem pritličju. Streha oz. fasada nadstropnega dela in horizontalna plošča sta tako obravnavani kot enoten temen element lebdeč na svetlem pritličju, ki ga prestavljajo betonske lamele. S takšno geometrijo postavitve v novo postavljenem kopališkem objektu odgovorimo na danosti prostora, hkrati pa dosežemo razgibanost relativno velikega volumna.

Preurejeno kopališče Kolezija je zasnovano v dveh nivojih nad terenom: pritličje in nadstropje ter dveh kletnih nivojih, ki sta prvenstveno namenjena parkiranju in servisnim prostorom. Glavni vhod v objekt je s severne strani, z Gunduličeve ulice. Ob vhodni avli je prostor recepcije, levo je organiziran sklop notranjega bazena s savnami, na desni pa gostinski del z restavracijo, kuhinjo in barom, ki služi tako obiskovalcem kopališča, kot tudi zunanjim uporabnikom.

Nad restavracijskim delom je v nadstropju upravni del in Center športne medicine.

Nad bazenskim delom je v nadstropju predviden rekreativni program s telovadnico, ki jo je možno deliti na dva dela, ter fitnes centrom. Iz fitnes centra so omogočeni pogledi v notranji bazen.