Jeriha002.jpg

HIŠA V KRANJSKI GORI

LOKACIJA
Kranjska Gora, Slovenija

NAROČNIK
zasebni

LETO PROJEKTA
projektiranje 2002
leto izvedbe 2002 - 2004

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Robert Potokar, Špela Kuhar

SODELAVKA
Petra Slukan

FOTOGRAFIJE
Blaž Budja

Zasnova hiše v Kranjski Gori izhaja iz: lokacije v naselju, geometrije parcele, orientacije na smeri neba ter pogledov na pokrajino, predvsem na vršace v ozadju. Dodatno pa hišo opredeljuje njen namen, saj je prvenstveno hiša namenjena občasnemu bivanju. Program hiše v Kranjski Gori je sicer razdeljen po nivojih na tri dele – večji bivalni v pritličju, servisni v kleti in spalni v nadstropju.

Hiša je postavljena na severni rob parcele vzporedno s cesto in v linijo s sosednjimi hišami, tako da se ohrani večji južni del parcele nepozidan. Stanovanjski pritlični volumen hiše je prekrit z dvokapnico naklona 45°, ki je določena v urbanističnih pogojih, tako da je naklon strehe enak naklonom sosednjih objektov. Hiša je s tem oblikovana »klasično«, a vendar moderno, saj je streha obravnavana kot trikotna prizma čiste oblike, ki lebdi na štirih nosilnih kamnitih slopih. Na strehi so predvidena zgolj strešna okna, medtem ko so stranice – zatrepi oblikovani kot leseni zatrepi značilni za zgornjesavsko dolino, le da so v tem primeru abstrahirani na horizontalne lesene lamele, ki omogočajo poglede iz prostorov.