vv_2018-07_lj_hisa H_potokar-139-3.jpg

HIŠA HV

LOKACIJA
Ljubljana, Slovenija

NAROČNIK
zasebni

LETO PROJEKTA
projektiranje 2016 - 2017
leto izvedbe 2017 - 2018

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

AVTORJI ARHITEKTURE
Robert Potokar, Matej Fornazarič

FOTOGRAFIJE
Virginia Vrecl

Osnova projekta je rekonstrukcija obstoječe hiše, ki je bila nekoč del Kopališča Kolezija. Leta 2015 se je kopališče prenovilo, hiša, ki je nekoč služila kot hišniško stanovanje, pa je ostala.

Konstrukcijska zasnova hiše temelji na leseni skeletni konstrukciji, ki je prislonjena k dvema obstoječima stenama na severni in vzhodni strani. Rekonstrukcija sledi obstoječim volumnom in izkorišča prednosti lege hiše na zemljišču. Tloris je pravokotne oblike v razmerju 1:3, hiša je široka 6 metrov in dolga 18 metrov. Južna fasada je skoraj v celoti zastekljena. Reinterpretacija klasične dvokapne strehe z dvema enokapnima deloma omogoča umestitev galerije v volumen pod večjega izmed njih. Zasnova poudarja abstraktnost volumna in ustvari vtis sodobnosti in svežine drugače relativno klasične zasnove hiše.

Hiša je funkcionalno razdeljena na dva dela. Glavni stanovanjski del z vsemi pripadajočimi servisnimi prostori je na zahodni strani, stanovanje za goste, s svojo kopalnico in spalnico na galeriji, pa je na vzhodni strani objekta.