1A.jpg

DOM STAREJŠIH IDRIJA

LOKACIJA
Idrija, Slovenija

NAROČNIK
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

LETO PROJEKTA
natečaj 2006 - 1. nagrada
projektiranje 2010
leto izvedbe 2011

PROJEKTIVNO PODJETJE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

NATEČAJNA SKUPINA
Robert Potokar, Sabina Colnar, Ajdin Bajrović, Mateja Šetina, Carlos Graca

PROJEKTNA SKUPINA
Robert Potokar, Andrej Strehovec, Marjan Starič

PROJEKT NOTRANJE OPREME
Andrej Strehovec, Maja Slapernik, Robert Potokar

FOTOGRAFIJE
Andrej Strehovec

Nova idejna arhitekturna zasnova ohranja izhodišča: značilnosti lokacije, geometrije parcele, orientacije na smeri neba ter pogledov na cerkveni dominanti na severni strani in pogledov proti jugu in na okoliške hribe v ozadju. Dodatno pa objekt opredeljuje njegov namen, saj je prvenstveno dom namenjen bivanju starejših občanov.

Program doma je sicer razdeljen po nivojih na tri dele:
-delno odprti javni del z mešanim programom v pritličju
-servisni del z dodatnim javnim programom v kletni etaži ter
-spalno bivalni del v štirih nadstropjih

Objekt je zasnovan kot sodobna svetla hiša z navezavo na tradicionalno arhitekturo. Osnovni motiv objekta je čisti volumen z ravno streho in polnimi stranskimi fasadami z vrezanimi okenskimi odprtinami – nišami ter vstavljeno odprto severno in južno fasado, ki je dodatno razgibana z vstavljenimi lesenimi kubusi. Kubusi predstavljajo enodružinske hišice, so nekakšna parafraza nekdanjih "hišic" stanovalcev doma, le da so te hišice sedaj vstavljene pod skupno streho. Motiv manjših enot vstavljenih pod skupno streho je v svojem projektu hiš pod občinsko streho uporabil tudi Plečnik. Tako v notranjosti kot v zunanjem arhitekturnem ovoju so uporabljeni predvsem naravni materiali, ki poudarjajo občutek domačnosti.