OS Toma Brejca_MK_01.JPG

ELEMENTARY SCHOOL TOMO BREJC

LOCATION
Kamnik, Slovenija

CLIENT
Municipality of Kamnik

PROJECT YEAR
competition 2008, Equal 2nd Prize (1st Prize was not awarded)
project 2009 - 2012
construction 2012 - 2014

ARCHITECTURE OFFICE
Ravnikar - Potokar arhitekturni biro d.o.o.

ARCHITECTURE
Robert Potokar, Gašper Topličan

COMPETITION TEAM
Robert Potokar, Gašper Topličan, Samo Kralj

PROJECT TEAM
Robert Potokar, Gašper Topličan, Mladen Marčina, Drago Štefanec,
Marko Tul, Janez Brežnik, Javier Carrera Arias

PHOTOS
Miran Kambič, Virginia Vrecl

Zasnova prenovljene obstoječe šole izhaja iz dejstva, da pogoji predvidevajo ohranitev obstoječe cestne fasade. Osnovni čist prizmatičen volumen, kateremu je na južni strani dodan s cezuro umaknjen nov volumen šolskih prostorov. Dodani volumen se preko vmesnega povezovanega trakta z glavnim vhodom poveže na volumen nove telovadnice.
Na tak način ostaja arhitektura obstoječe šole v prostoru še vedno prisotna, hkrati pa s svojim novim delom dobi vse tiste potrebne dodatne prostore, ki so z modernim jezikom drugače oblikovani.
Vmesna cezura med novim in obstoječim delom je zasnovana kot vertikalni vmesni prazen volumen, ki se na obeh koncih zaključi s stopnicami. Glavno stopnišče na severovzhodni strani je tako pomaknjeno na fasado od koder je mogoče videti staro jedro Kamnika s silhueto Malega gradu.
V vmesnem praznem volumnu so vstavljeni povezovalni mostiči, ki nadaljujejo misel vhodnega obstoječega mostovža v ohranjeni volumen šole.