domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Ureditev Carpacciovega trga

Kraj:          Koper
Leto projekta/izvedbe:   1996/1996
Projektna skupina:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Maruša Zorec u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Fotografije:   Bogdan Zupan

Odprti javni prostor za nekdanjo tržnico je s sicer skromnimi posegi prevrednoten v trg, ki loči tržnico od grajene mestne strukture. Delitev dosežena s pregrado, katere del so kamnite klopi. Geometrija novega trga se naslanja na geometrijo stare tržnice. Naklon ulice, ki se steka v prostor trga in dalje na obalo, prestreže kamniti monolit, ob katerem se zaustavi motiv stopnišča.