domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Pošta Zadar

Kraj:          Zadar, Hrvaška
Leto projekta/izvedbe:   1987/1988
Projektna skupina:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Slavko Škulj u.d.i.a.
Irena Lozič u.d.i.a.
Majda Planinšček u.d.i.a.
Metka Žerovnik u.d.i.a.
Fotografije:   Damjan Gale

Pomembna parametra pri koncipiranju novega trakta zadarske pošte, ki pomeni manjkajočo stranico obstoječe karejske zazidave, sta bila rustikalna baza obstoječe poštne zgradbe in genius loci Zadra – mesta z obzidjem. Pojavnost nove zgradbe torej gradbena struktura, ki raste izza kamnitega zidu ob ulici.