domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Poslovna hiša v Sežani

Kraj:          Sežana
Načrtovalec arhitekture:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Sodelavca:   Mladen Marčina u.d.i.a.
Irena Lozić u.d.i.a.
Statik:   Silvo Cek u.d.i.g.
Leto načrta/leto dokončanja:   1985-1986
Projektantska organizacija:   PB Kraški zidar, Sežana
Investitor:   SGP Kraški zidar, Sežana
Izvajalec gradnje:   SGP Kraški zidar, Sežana
Fotografije:   Damjan Gale

Poslovna hiša v Sežani je po začetnih idejnih projektih del večje celote, in sicer Kulturnega doma »srečko Kosovel«, katerega zasnova je bila izdelana v letih 1978-1980. V korist Sežane in arhitekture nasploh je nemara celo boljše, da je bila hiša realizirana šest let pozneje. Pred leti je bil projekt še znotraj manifestne ambicije uveljavljanja nekega porajajočega se toka idej. Danes je tu, čeprav znotraj istih gabaritov kakor pri prvotni zasnovi, povsem drugačna zgradba. Zgradba, ki lahko stoji samostojno, brez utemeljitve v širšem kontekstu mesta, brez potrebe po takih ali drugačnih referentih.