domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Poročna dvorana Lipica

Kraj:          Lipica, Sežana
Načrtovalec arhitekture:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Sodelavci:   Mladen Marčina u.d.i.a.
Statik:   Silvo Cek u.d.i.g.
Leto načrta/leto dokončanja:   1980-1982
Projektantska organizacija:   PB Kraški zidar – Sežana – Ljubljana
Investitor:   SO Sežana in Timav Sežana, TOZD Kobilarna, Lipica
Izvajalec gradnje:   SGP Kraški zidar
Fotografije:   Damjan Gale

Poročna dvorana je najnovejša programska obogatitev kompleksa Lipice. Izbrano je bilo poslopje nekdanjega hleva, ki s stavbnim nizom pritličnih zgradb, pod pravim kotom priključenih nanj, formira kvadratno dvorišče, tipično za ves lipiški prostor.
Dolg obokan prosto je že sam sebi dovolj definiran, tako da bi kakršenkoli drastičen gradbeni poseg samo okrnil njegovo vrednost. Banjasti obok, ki prekriva prostor v vsej dolžini, narekuje koncept t.i. »opremljenih tal«. Tako je celoten poseg v prostor zreduciran na kamnita tla iz raznobarvnih marmorjev z vmesnih medeninastimi letvami, iz katerih na obeh konceh dvorane zraste neke vrste kamnita »španska stena«, ki usmerja in opredeljuje namembnost prostora.