domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Objekt šola in vrtec - Dutovlje

Kraj:          Dutovlje
Načrtovalec arhitekture:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Marko Dekleva u.d.i.a.
Matjaž Garzarolli u.d.i.a.
Sodelavka:   Irena Lozić u.d.i.a.
Statik:   Vinko Jazbec u.d.i.g.
Silvan Cek u.d.i.g.
Leto načrta:   1980
Projektantska organizacija:   PB Kraški zidar
Izvajalec gradnje:   SGP Kraški zidar
Investitor:   Občinska izobraževalna skupnost Sežana, Skupnost otroškega varstva Sežana

Pri koncipiranju šole nas je vodila misel, kako otrokom ustvariti ambient, ki jih ne bi spominjal na šolo – institucijo prisile. Šola naj bo podobna okolju, ki ga je otrok sicer vajen, ko ni v šoli.
Objekti šole in vrtca, ki so zaobjeti v shemo kvadrata, oklepajo odprt notranji prostor, »trg«, katerega prostorsko dominanto prestavlja vstopna »loggia«. Ta se podaljšuje v skupne prostore šole, prikrivajo pa jo »velika streha«, ki jot dominanten element, arhitekture kompozicije pomeni otroku tisti element, ki ga najprej spomni na dom – zavetje.