domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Občina Sežana

Kraj:          Sežana
Načrtovalci arhitekture:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Marko Dekleva u.d.i.a.
Matjaž Garzarolli u.d.i.a.
Egon Vatovec u.d.i.a.
Statik:   Vinko Jazbec u.d.i.g.
Leto načrta – leto dokončanja:   1977-1979
Projektantska organizacija:   PB Kraški zidar, Sežana
Investitor:   Skupščina občine Sežana
Izvajalec gradnje:   SGP Kraški zidar
Fotografije:   Damjan Gale

Stara hiša je bila upravi skupščine občine pretesna, zato so se odločili za gradnjo nove, ki bi bila funkcionalno in prostorsko povezana z obstoječo. Sestavni del kompleksa obstoječe občinske zgradbe (bivše vile nekega premožnega Tržačana) je tudi dobro ohranjen park z več dragocenimi rastlinami (danes ima status botaničnega vrta), ki pa je ostal zaradi lastništva bivšega gospodarja zaprtega tipa. Gradnja novega poslopja je omogočila pravilneje ovrednotiti park ter ga odpreti mestu. Vila in par sta postala sestavni del mesta.