domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Kulturni dom Sežana

Kraj:          Sežana
Načrtovalci arhitekture:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Marko Dekleva u.d.i.a.
Matjaž Garzarolli u.d.i.a.
Egon Vatovec u.d.i.a.
Mladen Marčina u.d.i.a.
Sodelavci:   Irena Lozić u.d.i.a.
Peter Maležič u.d.i.a.
Statik:   Silvan Cek u.d.i.g.
Radoš Lipanje u.d.i.g.
Strojne instalacije:   Pavel Macarol u.d.i.s.
Marjan Orel u.d.i.s.
Leto načrta:   1978-1980
Projektantska organizacija:   PB Kraški zidar
Investitor:   Kulturna skupnost Sežana
Izvajalec gradnje:   SGP Kraški zidar
Fotografije:   Damjan Gale

Izjemni vlog, ki bi jo imel Kulturni dom v razvoju Sežane, sledi izbor lokacije v samem centru kraja.
Da bi bila takšna vloga Kulturnega doma čim bolj upravičena, je program Kulturnega doma obogaten s programom, ki tudi sicer spada v mestno središče in ga obenem ustvarja – gostinstvo, trgovina in deloma poslovni prostori. Tako dobljena programska struktura bi zagotavljala »živost« doma, ki bi s tem prerasel funkcijo zgolj kulturnega v splošno – »DOM«. Postal bi vitalno središče in žarišče mesta. Sežana je kraj, ki še nima formalne mestne podobe, v katero spadajo ulice, parki, trgi,… Od tod specifična tlorisna in prostorska organizacija Kulturnega doma. Hiša (Kulturni dom) postane mesto v malem; mesto, ki ima svoj trg, svojo ulico, svoj teater in celo svoj park, kjer se prostor novega doma srečno spajajo z obstoječim parkom »Starega gradu«. »Stari grad« se tako vključuje v program doma (II. faza), ter tako pomeni poleg prostorske tudi vsebinsko vez in identiteto s staro Sežano.