domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Hotel Piran

Kraj:          Piran
Natečajni projekt:   interni natečaj - 1. nagrada
Načrtovalci arhitekture:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Mladen Marčina u.d.i.a.
Irena Černič u.d.i.a.
Matjaž Garzarolli u.d.i.a.
Izvedbeni projekt (I. faza):   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Sodelavci:   Mladen Marčina u.d.i.a.
Irena Lozič u.d.i.a.
Peter Maležič u.d.i.a.
Statika:   Radoš Lipanje u.d.i.g.
Silvan Cek u.d.i.g.
Leto načrta/leto dokončanja:   1982-1986 (prva faza)
Investitor:   THP Portorož
Projektantska organizacija:   PB Kraški zidar, Sežana-Ljubljana
Fotografije:   Damjan Gale

Geometrijska tlorisa, ki se prilagaja mejam razpoložljive parcele, narekuje tlorisno zasnovo hotela z notranjim atrijem ter sobami na obodu. Lokacija v samem jedru Pirana pa izključuje introvertiran tip hotela – vase obrnjenega, iščočega atrakcijo znotraj samega sebe, in narekuje zgodbo, ki je postavljena znotraj atrakcije same, orientirana navzven.
To in pa skromno odmerjen, a zato toliko bolj dragocen prostor parterja, sta pogojevala odločitev, da se je sicer »prazen« centralni del hotelske zgradbe spremenil v jedro, okrog katerega se razen v pritličju ter zgornji etaži nanizane sobe. Drugače kot stroga ter abstraktna tlorisna shema (kvadrat razdeljen na 9 enakih delov) pa je njegova zunanja pojavnost ter prisotnost v prostoru pogojena z dialogom, ki ga hotel vzpostavlja s sredino, v katero je postavljen. Tako je z zastekljenim trakom v pritličju (restavracija) ter pergolo na terasi, izpostavljen trakt, ki v obliki črke »L« zaključuje prostor Prešernovega nabrežja ter tako še poudarja zgradbo kot ključno točko celotne arhitekturne kompozicije.