domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Hiša na Resljevi

Lokacija:          Ljubljana
Leto projekta/izvedbe:   1985 / 1990
Projektna skupina:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Mladen Marčina u.d.i.a.
Irena Lozič u.d.i.a.
Peter Maležič u.d.i.a.

Hiša povzema temo štirih vogalov, ki določajo križišče dveh mestnih ulic. Vogalni element valja, ki so ga radi uporabljali v obdobju moderne, postane v našem primeru osrednje stavbno telo, na katero se tangencialno navezujejo ravnine sten, ki s svojo smerjo ter specifičnim oblikovanjem omogočajo ustrezno vključitev v zahtevni prostor uličnega vogala.