domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Rekonstrukcija hiše Jakončič

Objekt      Rekonstrukcija hiše Jakončič, Šmartno v Brdih
Avtor arhitekture                    Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Projektna skupina      Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Projekti in gradnja   projekti - l. 2002
Statika   Vilko Šuligoj, u.d.i.g.
Strojne instalacije   Igor Papež, u.d.i.s.
Elektro instalacije   IEG d.o.o., Šempeter pri Novi Gorici
Kvadratura   neto tlorisna površina: 307.00 m2
Investitor   Agata Jakončič
Fotografije   Blaž Budja

Hiši Jakončič v Šmartnem v Goriških Brdih predstavljata dvo oz. trinadstropna stanovanjska hiša, umeščena v stavbni niz ob cerkvi in nekdanji skedenj brez vmesnih mednadstropnih konstrukcij.
Vsled specifične konfiguracije terena, na katerem je zraslo Šmartno, je hiša v nizu pod cerkvijo na zgornji strani dvoetažna, medtem, ko je vzdolž ulice na spodnji strani troetažna. Hiša je namenjena počitniškim apartmajem. Vsaka etaža oz. vsak apartma ima svoj zunanji dostop.
V kletni etaži, ki povezuje oba objekta je skupni družabni prostor in savna, shramba in kotlovnica. Kletna etaža, katere družabni prostor je zaradi terasastega terena spet
pritličen glede na obodno cesto, je dostopna tako iz obeh hiš kakor tudi iz obodne ceste.
Nekdanji hlev je preurejen v počitniško bivalno enoto. Ohranjen je enoten volumen, z vstavjenima podestoma, namenjenima delovnemu kabinetu in spalnici.
Stavba z apartmaji izrablja toleranco dveh smeri ulične linije in s tem ustvarja izmik, oziroma pomol stavbe, kar omogoča naglašeni vhod v posamezne apartmaje.