domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Mala dvorana SNG Nova Gorica

Objekt          Mala dvorana SNG Nova Gorica
Avtor arhitekture   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Projektna skupina   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Petra Slukan u.d.i.a.
Marko Tul u.d.i.a.
Projekti in gradnja   projekti - l.2009-2010
gradnja l. 2010-2011
Statika   Vilko Šuligoj u.d.i.g.
Strojne instalacije   Marjan Orel u.d.i.s.
Elektro instalacije   Ivo Blaževič u.d.i.e.
Projekt notranje opreme    Ravnikar Potokar d.o.o.
Kvadratura   neto tlorisna povr.- 752 m2
bruto tlorisna povr. - 903 m2
površina zemljišča - 323 m2
Investitor   Ministrstvo za kulturo
Naročnik    SNG Nova Gorica 
Fotografije       Peter Krapež

Mala dvorana je bila že pred 10 leti idejno zasnovana kot eksperimentalna dvorana SNG Nova Gorica z možnostjo odprtega tlorisa in veliko možnostjo spreminjanja postavitev. Vendar se je uporabnik kasneje odločil za klasično ureditev oder - gledalec.
Mala dvorana se nahaja v prvem nadstropju na ravni strehi do sedaj pritličnega vzhodnega dela obstoječega gledališča. Z obstoječim objektom jo povezuje oziroma ločuje stekleni vmesni del, ki služi kot foyer Male dvorane. Razdeljena je na dva dela, na odrski in na dvorano z 109 sedeži. Vhod je iz velike avle, mala dvorana pa koristi tudi druge servisne prostore velikega gledališča. Nova mala dvorana ne vzpostavlja neposrednega dialoga z obstoječo ometano in opečno fasado gledališča, od nje distancira s svojim zavestno drugačnim jezikom. Fasada je izvedena iz barvane Alu srebrne pločevine, kakršni so tudi profili obstoječih zasteklitev.
V notranjosti je dvorana oblečena v les z oblogami v črni barvi.