domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Območje ob železniški postaji, Nova Gorica

Objekt   Natečaj: Območje ob železniški postaji, Nova Gorica
Avtor arhitekture   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Natečajna skupina   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Matjaž Bolčina stud. arh.
Nika Grabar stud. arh.
Ernest Milčinovič stud. arh.
Teja Savelli stud. arh.
Jure Zavrtanik stud. arh.
Projekti in gradnja   natečaj: l. 2002
Kvadratura   površina stavbišča: 31.600.00 m2
  površina zemljišča: 136.500.00 m2
Investitor   Mestna občina Nova Gorica
Investicijska vrednost   107.500.000 €

Tako kot v številnih drugih mestih se je s krčenjem železniških tirov tudi v Novi Gorici ponudila možnost širitve mestnega prostora. Geopolitična specifičnost Nove Gorice je pogojevala tirne naprave s postajo vred ob mestnem (državnem) robu. S pričo najnovejših dogajanj v evropski politični geografiji se uresničuje vizija železniške postaje kot centralnega mestnega prostora, ki naj bi obe Gorici povezoval v skupini mestni organizem. Zaradi fizične pregrade tirov, ki vendarle loči različne mestne predele, si torej predstavljamo območje ob železnici kot v vzdolžni smeri strukturirano mestno četrt. Značilnost novega predela je, kot že rečeno, njegova vzdolžna členitev, kjer se zeleni pasovi prepletajo s stavbnimi nizi načrtovanega naselja. Nova Gorica, načrtovana kot mesto v zelenju, z novim mestnim predelom, ne dobi več točkovno pozidane zelene površine, temveč predel, ki zeleno zaledje Panovca in kapele preko Erjavčeve prevede v urbani prostor. Osrednji družabni prostor, prostor srečevanj in nakupov, je prostor, ki mu tako v oblikovnem kot v mentalnem pomenu daje ton opuščena remiza. Žariščna točka remize dobi pendant v novi predvideni geometrični formi, katere volumen gosti trgovske programe večjega nakupovalnega središča. Pas terena med linijo obstoječih železniških blokov in Prvomajsko je predviden kot statično območje med strukturo novega naselja in obstoječim mestnim predelom. Območje, kjer si z večjimi ali manjšimi presledki sledijo relikti obstoječega stavbnega fonda, kot so remiza, vodni stolp, poslovna stavba Gostola, dopolnjuje niz stanovanjskih stolpičev, ki deluje kot nekakšen prostorski filter oziroma napovednik nečesa preko tirov.