domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Potniški center Ljubljana

Kraj:          Ljubljana
Leto projekta:   2002
Projektna skupina:  

Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Matjaž Bolčina stud. arh.
Nika Grabar stud. arh.
Ernest Milčinovič stud. arh.
Teja Savelli stud. arh.
Jure Zavrtanik stud. arh.
Jakob Klemenčič stud. arh.          

Tako kot že marsikje v Evropi prestavlja prostor železniških terminalov veliko priložnost mesta, ki je ne gre zaobiti pri nadaljnjem razvoju mestnega središča. Vsled naraščajočega prometa, čigar posledica je preobremenjenost ulične mreže in s tem otežkočena dostopnost centra, postane dejstvo, da te vlak pripelje v samo mestno središče, vitalnega pomena. Prevrednotenje doslej odpisanih površin se zdi tako v luči novih prometnih tokov in seveda ob upoštevanju visoke tržne vrednosti centralnega mestnega prostora, več kot smiselno. Železniška postaja s tirnimi napravami je vse do danes veljala za nekakšno rano v strukturi mesta. V naši predstavi je mesto segalo do železnice, do podvoza, od tod dlje v naši mentalni predstavi že periferija. Z aktualnim obravnavanjem predela železniške postaje pa postane dosedanja vrzel prekinitev kontinuiranega doživljanja mestnega parterja, kohezivni element do sedaj razdeljenih mestnih predelov.