domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Levji grad, Koper

Kraj:          Koper
Leto projekta:   2003
Natečaj:   1. nagrada
Projektna skupina:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Matjaž Bolčina u.d.i.a.
Ernest Milčinovič u.d.i.a.
Teja Savelli u.d.i.a.

Poseg v območje Levjega gradu, preplet dveh logik, organske rasti mesta preteklih obdobji ter racionalnega geometrijsko zasnovanega novega kompleksa, se prebere kot stik trgovskega parterja ter poslovnih prostorov, namenjenih nadgradnji. Trgovsko pritličje prekriva »zelena streha«, nekakšni sekundarni parter, namenjen uporabnikom poslovnih prostorov v dvoetažnih volumnih, ležečih na omenjeni ploščadi.
Območje, ki vključuje obstoječo zeleno površino parka, je ustrezno širšemu konceptu varovanja mestnega robu, paviljonsko podano z zahtevami, stanovanjem namenjenim, zgradbami ter zgradbo, predvideno za različne prireditve vzdolž Vojkovega nabrežja. Ključno pozicijo v sicer praznem prostoru ima prav slednja, večnamenska prireditvena dvorana, ki vzpostavlja prostorske odnose praznega in polnega in je nekakšen šiv med historičnem in novo načrtovanim, med Kosovelovim trgom, prostorom križišča med Vojkovim nabrežjem in Kolodvorsko ulico ter kompleksom Levjih vrat.