domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Cerkev Podutik

Kraj:          Ljubljana
Leto projekta:   1995
Projektna skupina:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Aljoša Dekleva u.d.i.a.
Damjan Bradač u.d.i.a.

Trikotni kos zemljišča ob izstopu iz gozda ob magistralni cesti, ki ga določata Podutiška cesta ter terasa predvidene povezovalne ceste ob zamočvirjenem predelu Glinščice, predstavlja nekakšen klin, zajedo v območje med gozdnim in naseljenim. Geometriji terena sledi tudi stavbna forma novega svetišča, ki stičišča obeh daljših stranic trikotnika uveljavlja tako v horizontalni kot tudi v vertikalni obravnavi arhitekturne zasnove.
Novo župniško središče se s »hrbtom« naslanja na smer predvidene avtoceste in se tako »odpira« proti lokalni cesti, temu pa sledi tudi orientacija vseh dostopov.
Formalni nagovor cerkvene zgradbe povzema motiv spirale, ki zraste iz tal in se dviga k nebu. Vlogo svetišča – zavetišča prevzame mogočni zid, ta se zalomi v nekakšni roko, ki s svojo dlanjo varuje vernike. Asketsko oblikovan prostor govori s sugestivno močjo svoje arhitekture, kjer praznost in s tem bogastvo prostora podčrtujeta dve vertikalni »zarezi« zastekljeni z vitražem.
Geometrija župnišča za cerkvijo se projicira skozi zarezo v zadnji steni v prostor cerkvene ladje ter tako ustvarja motiv nekdanje prižnice (možnost nagovora, nastopa, ali podobnega scenskega efekta).