domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Ajdovsko cerkveno središče

Kraj:          Ajdovščina
Leto projekta:   1996
Projektna skupina:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Aljoša Dekleva u.d.i.a.
Damjan Bradač u.d.i.a.

Lokacija novega Ajdovskega cerkvenega središča z umestitvijo na periferijo in s sosedstvom bivših vojašnic ter športnih igrišč nudi kot edino možnost časovnega in prostorskega konteksta navezavo na opuščeno pokopališče. Navezava arhitekturne zasnove na os pokopališke geometrije se zdi tako vsebinsko kot tudi tipološko (cerkve s pokopališčem) upravičena.
V formalnem nagovoru se novo cerkveno središče očita kot velika streha, pod okriljem katere so nameščeni posamezni funkcionalni sklopi cerkvenega središča ter kamnita prizma cerkvene ladje, ki simbolično predira streho. Streha (cerkveno središče) obvladuje zgornji del razpoložljive parcele ob izteku obstoječega pokopališča. Na pokopališče samo se navezuje z osjo cerkvene ladje, ki je istovetna z osjo in gabaritom pokopališča.