domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Gledališče Nova Gorica

Kraj          Nova Gorica, Slovenija
Leto projekta:
  1987/1994
Proj. skupina
 

Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Majda Planišček u.d.i.a.
Slavko Škulj u.d.i.a.
Irena Lozič u.d.i.a.
Metka Žerovnik u.d.i.a.
Peter Maležič u.d.i.a.
Meta Hočevar (odrska tehnologija)

Fotografije   Milan Pajk

Zgradba PGD zapira čelno fasado osrednjega novogoriškega trga določenega s klasicistično zgradbo občinske skupščine arhitekta Vinka Glanza (1947). S stebrnim motivom na pročelju se navezuje arkadni hodnik občinske skupščine. Fasadno stebrišče združuje dva formalno raznorodna elementa arhitekturne kompozicije, prizmatičen volumen avditorija ter valjasto telo gledališke uprave z garderobami. Volumetrija celotnega sistema temelji na prehajanju enega volumna v drugega; krožni avditorij se zareže v prostor odra, okrogli trakt garderob z votlim jedrom (alternativno prizorišče) se zaje v prostor foyerja itd. Dramatično sosledje prostorskih sekvenc naj bi bilo predpriprava na srečanje z gledališkim dogodkom.