domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

P I R A N E S I

1. srednjeevropska arhitekturna revija za kulturo prostora

Editor  

Vojteh Ravnikar (do 2010)
Robert Potokar

Managing editor   Robert Potokar
Pomočnik uredništva   Staša Baranja
Založba   Ustanova Fundacija Piranesi
AD    Ranko Novak
Oblikovanje   Domen Fras, Aparat 

PREDSTAVITEV REVIJE PIRANESI

Revija Piranesi izhaja že od leta 1992, namenjena pa je predvsem strokovni publiki, in uživa velik ugled tudi v tujini. Da je revija osredotočena predvsem na srednjeevropski prostor ji daje posebno mesto med arhitekturnimi revijami cele Evrope. Tako si revija Piranesi že vrsto let izmenjuje svoje publikacije z uglednimi arhitekturnimi revijami kot so naprimer Quaderns, L'architectur d'aujourd'hui, Baumeister, Il progetto, Oris, Zlatni rez, Architektur Aktuell… Poleg mednarodnih izmenjav ima revija tudi številne tuje naročnike, tako posameznike, kot tudi distribucijske hiše, iz Italije, Avstrije, Amerike, Kanade, Švice, Nemčije, Češke, Madžarske, Nizozemske, Francije, Hrvaške, Španije in Velike Britanije. Največji naročnik je 'Idea Books' iz Amsterdama, ki knjige in revije distribuira po celem svetu, od Japonske, Avstralije do Amerike. V Sloveniji ima revija  redne naročnike, predvsem iz arhitekturne stroke. Preko objav v reviji Piranesi so nekateri slovenski arhitekti postali bližji tudi publiki v tujini in na ta način prišli tudi do objav v nekaterih tujih revijah.

VSEBINSKA ZASNOVA REVIJE PIRANESI

Uvodnik osvetljuje določeno temo oziroma problem, ki je obširneje razgrajen v glavnem vsebinskem delu revije, tako imenovanem tematskem bloku.

Arhitektura preteklih dob na nov način predstavlja relativno pozabljeno kvalitetno arhitekturo iz prvih desetletij tega stoletja. Gre za fotografsko vizijo določene arhitekture, oplemeniteno s faktografskimi podatki in literarno zgodbo, ki jo generira izbrana arhitektura.

Intervju je sestavljen kot intimnejša obravnava problematike, ki tvori tematski blok, obstaja tudi možnost manjšega kolokvija največ štirih ustvarjalcev, ki v obliki intervjuja obravnavajo določeno temo.

Tematski blok se navezuje na pomemben arhitekturni dogodek v prostoru srednje Evrope; mednarodni arhitekturni seminarji (Piranska srečanja), workshopi, katerih tema posega v geografski in kulturološki okvir srednje Evrope…

Predstavitve sodobne arhitekture so namenjene spremljanju recentne arhitekturne produkcije v deželah srednje Evrope, vendar na način, da se najnovejša arhitektura vedno postavi v kontekst avtorjevega opusa. Ta princip omogoča celovitejši vpogled v določeno ustvarjalno okolje, hkrati pa nova arhitektura ni iztrgana iz konteksta avtorjeve ustvarjalne poti, temveč je najnovejše delo prikazano kot zadnja stvaritev v loku razvoja arhitekturne misli določenega posameznika.

Aktualnosti prinašajo informacije, recenzije o knjižnih izdajah, razstavah, seminarjih, natečajih…

Kontakti:
PIRANESI Rimska cesta 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: + 386 1 422 47 40
faks: + 386 1 422 47 44
e-mail: ustanova.piranesi@gmail.com