domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Prenova dvorane Slovenske kinoteke

Objekt   Vzdrževalna, prenovitvena, gradbena in adaptacijska dela Slovenske kinoteke, Ljubljana
Avtorska skupina  

Robert Potokar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Marko Tul u.d.i.a.
Metka Dariš u.d.o.v.k.
Tomaž Perme u.d.o.v.k.

Projekti   l. 2005
gradnja   l. 2005-2006
Statika   Marko Pavlinjek u.d.i.g.
Strojne instalacije               Matjaž Moškrič u.d.i.s.
Elektro instalacije   Boštjan Vindšnurer u.d.i.e.
Izvajalec del   Givo d.d., Ljubljana
Kvadratura   netto notranje površine: 900 m2
Investitor   Slovenska kinoteka, Miklošičeva 38, Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS
Investicijska vrednost   790.000 €
Fotografije   Blaž Budja

Sedanja dvorana Slovenske kinoteke se nahaja v stavbi nekdanje Delavske zbornice na Miklošičevi ulici št. 28 v Ljubljani. Stavba Delavske zbornice je bila zgrajena leta 1927 po načrtih arhitekta Vladimirja Šubica in v sklopu zbornice je bila urejena večnamenska dvorana, ki je bila kasneje spremenjena v kinodvorano. Kinodvorana se je večkrat prenavljala, zadnja prenova je bila izvršena konec 90-ih let 20- stoletja.
Sedanja prenova pa naj bi zaključila posege v samo dvorano. Število sedežev je zdaj 190, s prenovo pa bi nekaj sedežev odstranili, tako da bi bilo končno število sedežev 150, s tem da bi bili le ti nameščeni na dvignjeni amfiteatralni podij. 

Najbolj pereče je stanje prezračevanja, saj ga dvorana praktično nima, zato je v sklopu sedanje preureditve predvidena namestitev klimatske strojnice v kletne prostore, razvod kanalov pa je razpeljan pod novim avditorijem. Tako naj bi dvorana dobila zadovoljivo prezračevanje.
Tudi prostorska akustika dvorane je bila slaba, zato je potrebno le to izboljšati. Ob prenovi se uredi tudi vhodni foyer z umestitvijo novega šanka, ki je namenjen tudi druženju v klubskem prostoru. 

Posegi naj bi bili karseda skrbni in čim manj vpadljivi. Dvorana naj bi s končno prenovo dobila izčiščen videz, originalno podobo iz dvajsetih let, v kateri naj ne bi prihajalo do mešanja različnih stilov.