domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Steklenjak za sajmirje

Objekt   Steklenjak za sajmirje
Avtorja arhitekture   Robert Potokar u.d.i.a.
Mateja Setina abs. arh.
Projekt   l. avgust 2009, gradnja september 2009
    otvoritev 3. oktober 2009 
Kvadratura   netto tlorisna površina: 30 m2
Investitor        Živalski vrt Ljubljana
Sponzor   KD Group d.d.
Fotografije   Peter Krapež

Steklenjak za sajmirje se nahaja v živalskem vrtu ljubljana, ob vhodu, na obrežju obstoječih bajerjev. zasnovana je kot paviljonski objekt v zelenju, namenjen opazovanju malih južnoameriških opic-sajmirjev. Konstrukcija objekta je lesena, obod je zastekljen.Sstreha je zazelenjena, z večjim svetlobnikom. Zastekljen del je namenjen bivanju živali, v lesenem, zaprtem delu pa je prostor za oskrbnika. streha sega cez linijo objekta in skupaj z vhodno leseno steno tvori zunanji pokrit, zatemnjen hodnik.
Pot obiskovalca je speljana krožno, cez leseno brv, preko razgledne ploščadi, skozi pokrit hodnik ter čez drugo brv nazaj na glavno ogledno pot. Iz razgledne ploščadi je omogočeno opazovanje živali na otočku, iz zatemnjenega hodnika pa ogled opic v hišici.