domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Objekt          SAZU, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana
Avtorja arhitekture   Robert Potokar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Projektna skupina   Robert Potokar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Projekti    projekti - l. 2003-2004
gradnja - l. 2004-2005
Statika   Angelo Žigon u.d.i.g.
Strojne instalacije   Tomi Celarc u.d.i.s.
Elektro instalacije   Tomaž Jevšnikar u.d.i.e.
Izvajalec del:   SCT stanovanjski inženiring, Ljubljana; in Rima d.o.o., Ljubljana
Kvadratura   netto notranje površine - 705.80 m2
Investitor   SAZU, Ljubljana
Investicijska vrednost:              800.000 EUR
Fotografije:   Blaž Budja

Obstoječa fasadna lupina se ohrani do 3. nadstropja, medtem ko se notranje stene in leseni strop nad 3. nadstropjem v celoti odstrani. Odstrani se tudi obstoječa strešna konstrukcija.
Nova nosilna konstrukcija predvideva novo armiranobetonsko ploščo nad 3. nadstropjem, na katero je postavljena strešna jeklena konstrukcija z vmesnimi lahkimi talnimi ploščami mansarde.
Nova razporeditev prostorov v 3. nadstropju in podstrešju sledi obstoječemu razporedu, medtem ko je v obeh mansardah razporeditev urejena povsem na novo, v okviru prostorskih zmožnosti.
Pridobljeno je cca 60 m2 v mansardi in 50 m2 v prvi mansardi, s tem da je cca 10 % površine ob kolenčnem zidu nižje od 1.0 m višine.