domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Prenova kompleksa vile Ventrelli

Objekt   Prenova kompleksa vile Ventrelli, Seča 152,Seča pri Portorožu
Avtorja arhitekture   Maruša Zorec u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Krajinska arhitektura   Ana Kučan u.d.i.k.a.

Projektna skupina
arhitektura

 

  Maruša Zorec u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Nevenka Grubješič u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Damjana Zaviršek – Hudnik u.d.i.a.
Mitja Novak u.d.i.a.
Jakob Klemenčič u.d.i.a.
Projekti   l. 1995-2002 (2002, bazen)
gradnja   l. 1996-2003 (2003, bazen)
Statika   Angelo Žigon u.d.i.g.
Strojne instalacije   Jože Šušteršič u.d.i.s.
Elektro instalacije   Boris Kocjančič u.d.i.e.
Izvajalec del   Bitermo d.o.o., Portorož
Kvadratura   brutto notranje površine: 950 m2
netto zunanje površine   6900 m2
Investitor                                    Olimpijski komite Slovenije, CŠOD Slovenije
Investicijska vrednost   1.000.000 €
Fotografije   Blaž Budja, Bogdan Zupan


Osnovni motiv zasnove je povzeti nekdanji mediteranski park pred vilo Ventrelli in jo znotraj njega izpostaviti kot izhodiščni in obenem edini artikulirani arhitekturni element. Vila je vpeta v zeleni okvir parka z razširjenim steklenim pritličjem (javni program), sestavljenim iz dveh horizontalnih plošč. Ostali grajeni objekti le dopolnjujejo parkovne poteze, nakazane z obstoječimi linijami cipres: niz apartmajev, ki je zasnovan ter terasni zid, in objekt recepcije, ki zapira stavbno celoto. Vrtna pergola zaključi zgornji del kompozicije in jo loči od spodnje terase, kjer se prostor iz sence prelije na svetlo in odpre proti morju.

Opomba: bazenski del je bil narejen v letu 2003.