domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Prenova bazenov za morske leve

Objekt   Prenova bazenov za morske leve
Avtor arhitekture   Robert Potokar u.d.i.a.
Projektna skupina   Robert Potokar u.d.i.a.
Špela Kuhar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Carlos Graca u.d.i.a.
Vid Kurinčič u.d.i.a.
Projekti in gradnja   Idejni projekt - l.2004
projekti PGD, PZI   l.2005
gradnja   l.2005/2006
Statika   Vilko Šuligoj u.d.i.g. 
Strojne instalacije              Makro 5 d.o.o., švicarska tehnologija Marino Manzoni 
Elektro instalacije   Klimaterm d.o.o. 
Izvajalec del   Komin inženiring d.o.o. 
Kvadratura   netto tlorisna površina: 326,00 m2
    bazenska površina:  200,00 m2 
Investitor   Živalski vrt Ljubljana, Večna pot 70, Ljubljana 
Investicijska vrednost   450.000 €
Fotografije   Blaž Budja

Obstoječi bazen za morskega leva z nadkritim objektom je potrebno sanirati, ga preurediti za namestitev večjega števila morskih levov, predvsem pa iz njega narediti tudi eno izmed osrednjih atrakcij Živalskega vrta.

Streho nad objektom se odstrani, novo streho pa se vstavi med nosilna zidova, tako, da se strehe razen na krajnih delih ne vidi več. Obstoječo fasadno opeko se omeče z ometom in pobarva. S spremenjenim videzom dobi objekt čiste geometrijske linije kot kontrast "naravnemu ambientu". Videz naravnega ambienta je dosežen z namestitvijo skal in peščene "plaže" za morske leve.

Znotraj objekta se obstoječi mali bazen zniža in nameni materi z mladički. V prostorih pod bazenom bodo vgrajene naprave za čiščenje bazenske vode. Istočasno se izvede teraso in pod njo prostor za bazensko strojnico s filtri. Obstoječi zunanji bazen se prenovi ter izgradi novi spodnji bazen, ki je povezan z obstoječim z dvojnim prehodom. Oba bazena sta tudi povezana z vmesnim otokom ter rampo, ki se izpred obstoječega bazena nadaljuje v novi bazen.

Pred obema bazenoma se na zahodni strani izvede klančino na spodnji nivo, kjer nastane pokriti podhod, iz katerega je skozi zasteklitev možno opazovati morske leve. Podhod je zaprt s steklenimi vrati, tako da je možno koristiti prostor tudi v slabšem vremenu. Na drugi strani podhoda je predvidena informacijska tabla s podatki o morskih levih. V kasnejši fazi se naj bi podhod nadaljeval do predvidenega bazena, oziroma prostora s pingvini. Z dokončanjem prenove bi dobili morski levi primeren prostor, obiskovalci pa tudi večjo atraktivnost, saj bi lahko opazovali morske leve v različnih ambientih.