domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Poslovitveni objekt na pokopališču v Kotljah

Objekt   Poslovitveni objekt na pokopališču v Kotljah, Kotlje 9, Kotlje
Avtorji arhitekture   Robert Potokar u.d.i.a.
Špela Kuhar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Projektna skupina   Robert Potokar u.d.i.a.
Špela Kuhar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
    projekti: l. 2000-2001
gradnja   l. 2001-2002
Statika   Angelo Žigon u.d.i.g.
Strojne instalacije   Jože Žibret u.d.i.s.
Elektro instalacije   Jakob Potočnik u.d.i.e.
Izvajalec del   Štern Mirko s.p., Kotlje
Dejan Šujdovič
Blaž Budja - avtor freske
Kvadratura   netto notranje površine: 40+100 m2
netto zunanje površine   380 m2
Investitor   Občina Ravne na Koroškem
Investicijska vrednost   150.000 €
Fotografije   Blaž Budja

Idilično pokopališče ob cerkvi sv. Marjete z dominantnim zvonikom, obdano z obzidjem in z dvema lipama ob vhodu je tudi zadnje počivališče koroškega pisatelja Prežihovega Voranca.
Občutljiva dediščina je bila izhodišče za zasnovo nevtralnega in do obstoječih prostorskih razmerij spoštljivega novega poslovilnega objekta. Postavljen je v osi drevoreda obstoječih cipres, ob skrajnem zahodnem robu obstoječega pokopališča. Zasnovan je kot horizontalni objekt s ploščo, ki lebdi v prostoru. V bakreno pločevino oblečen svetlobnik na horizontalni strehi predstavlja vez z bakrenim zvonikom.
Poslovitveni objekt je sestavljen iz dveh delov: grajenega volumna vežice s pripadajočimi servisi ter pokritega predprostora.
Mrliško vežico je možno s pomično predelno steno razdeliti v dve manjši, z dvema ločenima vhodoma. Pokojnik leži za drsno stekleno steno, ki omogoča odpiranje iz prostora vežic. Pokriti predprostor služi kot obredni prostor ob zadnjem slovesu, od koder pokojnika pospremijo na pokopališče. Na fasadi, v osi prihoda skozi drevored cipres, je v sveži omet vrezan motiv Prežihovih drobnih pomladnih solzic.