domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Osnovna šola Litija


Objekt          Osnovna šola Litija
Natečajna skupina   Robert Potokar u.d.i.a.
Zala Likavec u.d.i.a.
Alenka Kramer u.d.i.a.
Nada Šerbelj u.d.i.a.
Peter Krapež  u.d.i.a.
Projektna skupina   

Robert Potokar u.d.i.a.
Zala Likavec u.d.i.a.
Alenka Kramer u.d.i.a.
Mladen Marčina u.d.i.a.
Drago Štefanec u.d.i.a.

Projekt notranje opreme  

Robert Potokar u.d.i.a.
Zala Likavec u.d.i.a.
Alenka Kramer u.d.i.a.

Projekti in gradnja   projekti - l. 2010-2012, gradnja 2012-2014
    otvoritev 1. september 2014 
Statika   Gravitas d.o.o.
Strojne instalacije   Hvac Projekt d.o.o.
Elektro instalacije   Te-Biro d.o.o
Kvadratura   neto tlorisna površina - 6528.00 m2
Investitor  

Občina Litija

Foto     Miran Kambič, Virginia Vrecl

Nova šola se spoštljivo približa obstoječemu objektu stare sodnije. V kompaktno ortogonalno zasnovo šolskega objekta sta umeščena okrogli atrij in okrogli svetlobnik, ki ustvarjata atraktivno dinamiko v pros¬toru. Urbanistično je umestitev novega šolskega objekta po¬gojena z ohranitvijo spomeniško zaščitene stare sod¬nije - obstoječe šole, orientacijo glede na strani neba in funkcionalno zasnovo. Obstoječa šola se bo obnovila in namenila glasbeni šoli, njen prizidek pa se je v celoti porušil. Nova šola se z višinskim gabaritom podreja stari sodniji. Od nje se distancira in vzpostavlja zadosten odmik, da se lahko formirajo vmesni zunanji šolski prostori, hkrati pa ji s tem prepusti vizualno dominanto prostora. Prav tako se z višinskim stopnjevanjem prilagaja okolici - od nižjega merila enodružinskih hiš do višjega merila mestnega okolja. 

Arhitektura novega šolskega objekta izhaja iz pravokotne geometrije obstoječe šole. Zasnova nove šole je enostav¬na, tako pridejo do izraza bogato oblikovani arhitekturni členi stare sodnije. Iz te pravokotne geometrije pa izs¬topata okroglo oblikovan notranji atrij in okrogli svetlob¬nik, šolska razpoznavna znaka. Konzolno izmaknjeni učilniški trakti v nadstropju opre¬deljujejo posamezne vhode in ustvarijo pokrite prostore pred vhodi: glavnim vhodom v šolo, vhodom v šolo za otroke s posebnimi potrebami in servisnim vhodom. Učilniški trakti v nadstropju so oblikovani kot lebdeči volumni na zastekljenem pritličju. Večina učilnic nove šole je obrnjenih na jug in so ustrezno senčene.