domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Hiša v Radomljah

Objekt          Enodružinska hiša v Radomljah
Lokacija    Radomlje
Avtorja arhitekture   Robert Potokar u.d.i.a.
Martina Tepina u.d.i.a.
Projekti in gradnja   projekti - l. 2005, gradnja 2006-2008
Statika   Vilko Šuligoj u.d.i.g.
Strojne instalacije   Igor Papež u.d.i.s.
Elektro instalacije   David Furlan el. teh.
Kvadratura   neto tlorisna površina - 160,00 m2
površina zemljišča - 424,00 m2
Investitor   zasebni
Fotografije   Peter Krapež

Zasnovo enodružinske hiše v Radomljah oblikuje geometrija in orientacija parcele ter odpiranje pogledov na naselje. Dodatno hišo opredeljuje njena postavitev na skrajni rob sedanje blokovne zazidave. Parcela je dostopna s povezovalne ceste na vzhodni strani parcele. Program hiše je razdeljen po nadstropjih na dnevni del (bivalni del v pritličju s servisimi prostori in garažo na vzhodni strani) in spalni del s sobami v nadstropju.

Hiša je postavljena na robu blokovnega naselja in tako oblikovana kot vizualni poudarek z enokapno streho, ki v čim manjši meri posega v vidno območje sosednjega stanovanjskega bloka. Oblikovana je »klasično« (zidana in ometana), a vendar moderno, saj je streha obravnavana kot trikotna prizma čiste oblike, ki je povezana v enoten volumen objekta.