domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Hiša Marčun, Duplje

Objekt        Enodružinska hiša Marčun
Lokacija: Duplje na Gorenjskem, Spodnje Duplje 118
Investitor:   Mateja in Robert Marčun
Projekt:   1998,1999
Avtorji:                         Špela Kuhar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Statika:   Tadej Markič u.d.i.g.
Izvajalec del:   Domgrad d.o.o. Zgornji Brnik
Gradnja:   2000 - 2003
Kvadratura:   290 m2 (z garažo)
Fotografije:   Blaž Budja

Lokacija hiše na obrobju vasi, ob cesti, na ravnini z orientacijo sever jug in pogledi na okoliške dominante: cerkev sv. Jošta, cerkvice v Podtaboru ter pogledi na okoliške hribe.
Vzdolžna orientacija tlorisa, ki se zgleduje po tradicionalnih kmečkih podolžnih hišah na gorenjski ravnini. Z paralelno postavljeno garažo oblikuje vhodno dvorišče, ki se odpira proti jugu.
Oblikovanje hiše izhaja iz kombinacije moderno zasnovane kocke vstavljene v tradicionalno dvokapno streho, ki je bila pogojena s strani lokacijski pogojev. Moderni del je prekrit z enokapno streho plitkega naklona. Na zahodni strani je kocka v obliki velike frčade vstavljena v streho.
Bivalni del hiše je privzdignjen z dvoriščne strani, povdarjen vhod, na južni strani pa je s teraso pripet na novo oblikovan teren. Bivalni del hiše je odprt in povezan z odprtimi dvoramnimi stopnicami v nadstropje. Kletni del je servisni z večjim večnamenskim prostorom. Mansardni del je namenjen spalnim prostorom.
Vgradna oprema je izvedena po naročilu, vhodne omare, omara za rože vstavljena v odprto stopniščno vreteno, kuhinja, steklena vitrina... ter klasična peč, oblikovana kot moderen črnomoder kubus.

Oktobra 2009 so v neposredni bližini družinske hiše postavili tudi hišico ob drevesu, po istih načrtih kot je bila postavljena Hišica ob drevesu v Trnovem leta 2008.
Avtor fotografij hišice: Mirko Kunšič