domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Hiša Kuhar, Ljubljana

Objekt          Enodružinska hiša Kuhar
Lokacija:   Rožna dolina, Kikljeva 5, Ljubljana
Investitor:   Marija in Miro Kuhar
Projekt:   1996, 1997
Avtorja:   Špela Kuhar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Statika:   Anjo Žigon u.d.i.g.
Izvajalec del:   Jani Peček s.p.
Gradnja:   1997-2001
Kvadratura:   270 m2 (z garažo)
Fotografije:   Blaž Budja

Lokacija hiše je v Rožni dolini na mestu nekdanjega objekta, katerega se drži novogradnja iz 70 ih let.
Nova hiša se od obstoječe novogradnje distancira z vmesno umaknjeno cezuro, v kateri je vstavljeno stopnišče in skrita medetažnost zasnove. Ta del cezure je tudi oblikovno drugačen, prekrit je z leseno oblogo in prekrit s položno streho.
Hiša je kvadratnega tlorisa prekrita s trikapno streho v katero sta vstavljeni frčadi, ki se odpirata na travnik in Cesto V. Hkrati pa je to tudi frčada, ki se zaključi kot perspektivna zapora pogledov s Ceste V.
Bivalni del je dvignjen za eno etažo (nad kletnim delom) in je odprt na teraso v dveh nivojih, ki je preko stopnišča povezana na vrt v pritličju. V mansardnem delu so spalni prostori.
Različno nameščene in oblikovane odprtine na fasadi odražajo vsebinski program za fasado.
Od notranje opreme je bil sprojektiran kamin ter odprte notranje stopnice obložene z lesom.