domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Hiša Košir

Objekt          Hiša Košir
Avtorji arhitekture   Robert Potokar u.d.i.a.
Špela Kuhar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Projektna skupina   Robert Potokar u.d.i.a.
Špela Kuhar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Maja Slapernik u.d.i.a.
Marko Tul u.d.i.a.
Projekti in gradnja   projekti - l. 2004, gradnja 2005-2007
Statika   Angelo Žigon, u.d.i.g.
Marko Pavlinjek u.d.i.g.
Strojne instalacije   Vojko Brelih st. teh.
Elektro instalacije   Borut Jereb u.d.i.e.
Kvadratura   neto tlorisna površina - 537.00 m2
površina zemljišča - 1310.00 m2
Investitor   zasebni
Fotografije   Marko Tul

Zasnova hiše Košir izhaja iz konfiguracije terena, vzdolžne geometrije parcele, orientacije na smeri neba ter želje investitorja po izgradnji modernega stanovanjskega objekta – vile.
Hiša je postavljena na skrajni vzhodni rob parcele vzporedno s cesto in v linijo s sosednjimi hišami, tako da se ohrani večji zahodni del parcele nepozidan. Hkrati pa na vzhodnem delu ne posega v obstoječo zazelenjeno brežino. Volumen hiše – vertikalni gabarit je K + P + 1, s tem da ima hiša dvignjeno pritličje, ki je postavljeno na deloma nasut teren. Podkleteni del je dostopen preko uvozne rampe – pokrite in zazelenjene klančine v garažo.
Hiša je zasnovana kot modernistična vila, na odprtem tlorisu, v katerem se celoten dnevni prostor odpira z večjimi steklenimi odprtinami na vzhodno, južno in zahodno stran. Vila je zasnovana moderno, na nek način klasično modernistično s klasičnimi materiali in elementi: zid - beton, opeka - omet, lesena okna z lesenimi senčili, lesena pergola in išče stik z modernističnim oblikovanjem, ki je na Bledu razpoznaven od poznih 20. let 20. stoletja dalje.