domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Hiša Kalan, Puštal pri Škofji Loki

Objekt     Enodružinska hiša Kalan, Puštal pri Škofji Loki
Avtorja arhitekture             Špela Kuhar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Projektna skupina     Špela Kuhar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Projekti in gradnja     Idejni projekt: l. 1997
Projekti PGD, PZI     l. 1997/1998
gradnja     l. 1997/2001
Statika     Anjo Žigon, u.d.i.g.
Izvajalec     Tehnik d.o.o., Škofja Loka
Kvadratura     neto tlorisna površina: 194.00 m2
Investitor     Marjana in Gorazd Kalan
Fotografije     Blaž Budja

Lokacija hiše v bregu z orientacijo na zahodno – mestno stran, v neposredni bližini cerkvice sv. Križa na Hribcu.

Vzdolžna orientacija tlorisa in horizontal ter volumnov, ki so naloženi eden na drugega. Nosilni volumen (obložen s kamnom) je zarezan v obstoječo brežino, na njega je postavljen volumen sob (izveden v ometu), ki se odpirajo na zahod proti pogledom na mesto. Nad ometanim volumnom je položena lebdeča streha, ki je zamaknjena glede na spodnji volumen. (Investitor je bil pripravljen izvesti ravno streho, na katero smo zgolj položili dvokapnico, ki jo je sicer zahtevalo spomeniško varstvo). Servisni del hiše (garaža, kurilnica, shramba) je na nižjem nivoju, s tem je ločen od bivalnega dela v pritličju. V notranjosti je nad dnevnim prostorom zarezana galerija, tako da notranji volumen hiše zaradi odprtih stopnic in galerije dejansko zgleda večji.