domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Dom starejših Idrija

Objekt          Dom starejših Idrija
Natečajna skupina l. 2006   Robert Potokar u.d.i.a.
Sabina Colnar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović u.d.i.a.
Mateja Šetina u.d.i.a.
Carlos Graca u.d.i.a.
Projektna skupina   

Robert Potokar u.d.i.a.
Andrej Strehovec abs. arh.
Marjan Starič u.d.i.a.

Projekt notranje opreme  

Andrej Strehovec abs. arh.
Maja Slapernik u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.

Projekti in gradnja   projekti - l. 2010 , gradnja 2011
Statika   Statik d.o.o., Vojko Mlakar u.d.i.g.
Strojne instalacije   Kolektor Koling d.o.o.
Elektro instalacije   MM Biro d.o.o.
Kvadratura   neto tlorisna površina - 7.740 m2
površina zemljišča -  4.300 m2
Naročnik  

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Investitor    FMR d.d. 
Foto       Andrej Strehovec

Dom upokojencev Idrija se bo gradil v dveh fazah. Dne 6.9.2011 je bila dokončana prva faza. Druga faza je predvidena v letu 2012.

Nova idejna arhitekturna zasnova ohranja izhodišča: značilnosti lokacije, geometrije parcele, orientacije na smeri neba ter pogledov na cerkveni dominanti na severni strani in pogledov proti jugu in na okoliške hribe v ozadju. Dodatno pa objekt opredeljuje njegov namen, saj je prvenstveno dom namenjen bivanju starejših občanov.

Program doma je sicer razdeljen po nivojih na tri dele:
-delno odprti javni del z mešanim programom v pritličju
-servisni del z dodatnim javnim programom v kletni etaži ter
-spalno bivalni del v štirih nadstropjih

Objekt je zasnovan kot sodobna svetla hiša z navezavo na tradicionalno arhitekturo. Osnovni motiv objekta je čisti volumen z ravno streho in polnimi stranskimi fasadami z vrezanimi okenskimi odprtinami – nišami ter vstavljeno odprto severno in južno fasado, ki je dodatno razgibana z vstavljenimi lesenimi kubusi. Kubusi predstavljajo enodružinske hišice, so nekakšna parafraza nekdanjih "hišic" stanovalcev doma, le da so te hišice sedaj vstavljene pod skupno streho. Motiv manjših enot vstavljenih pod skupno streho je v svojem projektu hiš pod občinsko streho uporabil tudi Plečnik. Tako v notranjosti kot v zunanjem arhitekturnem ovoju so uporabljeni predvsem naravni materiali, ki poudarjajo občutek domačnosti.

natečajna rešitev