domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Hiša Olga, Sv.Vid, Vuzenica

Objekt   Hiša Olga, Sv.Vid, Vuzenica
Avtorja arhitekture   Robert Potokar u.d.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.
Projektna skupina   Robert Potokar u.d.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.
idejni projekt - l. 2005
Kvadratura   netto notranje površine - 240.00 m2
netto zunanje površine - 450.00 m2
Investitor   Olga Vukovac

Zasnova hiše Olga izhaja iz: robne lokacije v naselju, geometrije parcele, orientacije na smeri neba ter pogledov na pokrajino. Dodatno pa hišo opredeljuje njena postavitev ob cesto. Program hiše Olga je sicer razdeljen po nivojih na tri dele – kletni - servisni del, večji bivalni v pritličju z dvema ločenima stanovanjskima enotama in spalni del v nadstropju.

Hiša je postavljena na sredino parcele vzporedno glede na cesto, tako da se ohrani večji južni del parcele nepozidan. Stanovanjski volumen hiše je prekrit z dvokapnico naklona 45°, kakršna je zahtevana v urbanističnih pogojih, le da je streha brez napuščev in da se kot enoten ovoj združi s fasado. Hiša je sicer oblikovana »klasično« (zidana), a vendar moderno, saj je streha obravnavana kot trikotna prizma čiste oblike, ki je s fasado povezana v enoten volumen objekta. V volumen pa so zarezane odprtine na vzhodni in zahodni strani ter dodatne odprtine, ki so prekrite z nadstreški.