domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj ureditev območja Ošljek v Novi Gorici

Natečaj   zaprti, anonimni, enostopenjski URBANISTIČNO ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA UREDITEV OBMOČJA OŠLJEK ob glavnem krožišču na stičišču vseh vpadnic v Novo Gorico, med cerkvijo Kristusa Odrešenika in krožiščem
Natečajna skupina   Robert Potokar  u.d.i.a.
Mojca Antonič u.d.i.a.
Louis Barcon u.d.i.a.
Krystina Eliašova štud. arh.
Projekti   natečaj - l. 2009, 3. enakovredna nagrada
Kvadratura   neto tlorisna površina 2.260 m2
Razpisovalec   S2 inženiring d.o.o., Krožišče d.o.o. in Gonzaga invest d.o.o.

Urbanistična zasnova
Kot rečeno, so novi objekti postavljeni na pravokotno mrežo, ki izhaja iz geometrije obstoječih objektov. S tem se v prostoru nadaljuje red in njegova berljivost. Obstoječa geometrija pa tudi pomeni, da so objekti na Vojkovo cesto postavljeni zamaknjeno. Vsled tega so tudi bolj odprti proti mestnemu parku in pogledom proti jugu na zelenje.

Skoraj pod celotnim območjem je predvidena dvonivojska garaža, ki je prvenstveno namenjena parkiranju in servisno tehničnim prostorom. Nad garažo pa so v konstukcijskem rastru kletnih stebrov postavljeni trije različno visoki objekti.

Objekt ob cerkvi je nižji in s tem ustvarja dialog s cerkvijo in zvonikom, druga dva objekta pa sta višja in kot taka tvorita neke vrste vrata pri vhodu v mesto z vzhodne strani. V mestni silhueti na severovzhodni strani bosta namreč najbolj razpoznavna. Zato je smiselno, da sta si na nek način tudi podobna. Desni pol vstopa v mesto je tako pozidan, kot neke vrste kontrapunkt levemu praznemu polu, ki ga predstavlja zeleni prostor mestnega parka.

Arhitekturna zasnova
Arhitekturno zasnovo objektov določajo horizontalne plošče, ki se iz osnovnega stavbnega volumna podaljšajo v zunanji balkon. Zunanji balkon poteka po celotnem obodu, s tem da je geometrija balkona zamaknjena glede na geometrijo osnovnega stavbnega volumna. S tem nastane dinamično oženje, oziroma širjenje balkonov, ki je tudi funkcionalno opravičeno. Na ožjih delih balkonov so namreč predvidena korita z zelenjem, na širših delih balkonov pa prostor za druženje – srečevanje. Tako imajo poslovni prostori možnost izhoda na prosto, na balkon, iz katerega se odpirajo pogledi naravo, v mestni park, proti severu pa tudi proti Sveti gori. Stavbe niso več introvertirane ampak postanejo z balkoni ekstrovertirane. Izmaknjenost balkonov je stopnjevana po nadstropjih, saj se vsak drug balkon zasuka: tako nastane neke vrste igra, ki da sicer ortogonalni strukturi pridih valovanja in dinamike.

Modernistična belina horizontalnih parapetov – balkonov je lahko spremenjena glede na posameznega investitorja, v tem primeru dobijo posamezni objekti barvo.