domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj šolski športni center Dobrepolje

Natečaj   Javni, projektni, odprti, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Šolsko športni center OŠ Dobrepolje
Natečajna skupina   Robert Potokar, u.d.i.a.
Janez Brežnik, u.d.i.a.
Peter Krapež, štud.arh.
Viktorija Žavbi, štud.arh.
Sodelavci  

Alenka Kramer, štud.arh.
Zala Likovec, štud.arh.
Samo Kralj, štud.arh.
Gašper Topličan, štud.arh.

Konzultat za prometno ureditev    Gašper Janežič grad. teh.
Projekti   natečaj - l. 2010, 3. nagrada
Kvadratura   neto tlorisna površina 3.782 m2
Razpisovalec   Občina Dobrepolje in Zbornica za arhitekturo in prostor
Investicijska vrednost   6.300.000,00 €

Urbanistična zasnova
Objekta vrtca in telovadnice sta postavljena na pravokotno mrežo, ki izhaja iz geometrije obstoječe šole, zato sta tudi oba nova objekta v svoji osnovi ortogonalna. Mreža se poleg gemetrije obstoječih objektov odčita tudi v povezovalnih poteh, ki ji bolj ali manj sledijo. Ob južni fasadi se tako vzpostavi prečna povezovalna pot, ki poveže vrtec z novo dvorano, na pot pa so pravokotno priključene povezave z obstoječim vrtcem in šolo. Tudi vhodni prostor pred šolo se uredi v sistem pravokotne geometrije, s tem se vzpostavlja določen red in jasnost matrice.

Vrtec je postavljen v neposredno bližino obstoječega vrtca, dvorana pa v del pod šolskim traktom na obstoječem asfaltem igrišču, na nivojsko razliko v terenu. Na ta način je velik volumen dvorane v čim večji meri zmanjšan, saj je del dvorane vkopan.

Arhitekturna zasnova
Arhitekturno zasnovo objekta vrtca in dvorane pogojuje že sama urbanistična zasnova z umestitvijo v obstoječo pravokotno matrico ter prehodnost prostora skozi pritličje obeh objektov. Ta prehodnost je narejena z odprtostjo južne fasade in zaprtostjo vzhodne in zahodne fasade. Objekta sta izvedena kot nosilna okvirja s stranskimi nosilnimi stenami in vstavljenimi prečnimi stenami.

Prilagodljivost lokalnemu kontekstu je izvedena z uporabo naravnih – lesenih materialov, ki pa so med seboj zloženi na modernejši način. Kombinacija vertikalnih in horizontalnih lesenih lamel je sestavljena v abstraktno kompozicijo. Tudi nosilna konstrukcija je izvedena z lesenimi nosilci. Sodobnost arhitekturnega izraza pa je poudarjena z ravno zeleno streho, hkrati pa se z zeleno streho vklaplja tudi v ekološki trend gradnje, ki je v slovenskem prostoru vse bolj prisoten.

Vrtec
Zasnova vrtca je organizirana kar se da logično: iz dveh vzporednih lamel severne s servisnim upravnim programom in južne z igralniškim traktom, ki vzpostavljata notranji sredinski prostor. V tem prostoru se oblikujejo skupne funkcije z večnamenskim prostorom, igralnicami, zbornico in osrednjim zunanjim atrijem. Atrij je odprt, deloma nadkrit s pergolo, tla so spuščena da se ustvari neke vrste amfiteatralen prostor namenjen druženju, igranju, branju....
Vse igralnice v vrtcu so obrnjene na jug, proti soncu in svetlobi. Na južni strani igralnic so predvidene tudi zunanje lesene terase, kot zunanji igralni prostor. Steklena fasada na južni strani je izvedena kot rahlo valovita opna, ki ustvarja dinamiko v sicer pravokotni geometriji. Terase in igralnice pa so tako za otroke zanimivejše. Za preprečitev pregrevanja je predviden zunanji napušč na južni strani ter horizontalne in vertikalne lamele.

Športna dvorana
Tudi dvorana je zasnovana racionalno: servisni trakt z garderobami in umivalnicami je vkopan, organiziran po sistemu umazanega in čistega hodnika iz katerega so vhodi v tri vadbene prostore glavne dvorane. Nad servisnim traktom je v pritličju organiziran glavni vhod, z vhodno avlo, kabineti in sanitarijami za obiskovalce; zraven pa sta dva manjša vadbena prostora, ki jih je možno združiti v enega večjega. Prostori so v konceptu transparentni in omogočajo poglede iz enega v drugega, možno pa jih je seveda zastreti z zavesami ali lahkimi pomičnimi stenami.