domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Šolski center Ravne na Koroškem

Natečaj   Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Natečajna skupina   Robert Potokar, u.d.i.a.
Tanja Košuta, u.d.i.a.
Jan Kocjan, štud.arh.
Martin Kruh, štud.arh.
Sodelavci  

Damir Islamovič, štud.arh.
Andraž Kavčič, štud.arh.
Peter Krapež, štud.arh.

Projekti   natečaj - l. 2009, 3. enakovredna nagrada
Kvadratura   neto tlorisna površina 4.500 m2
Razpisovalec   Zbornica za arhitekturo in prostor in Vegrad d.d.
Investicijska vrednost   5.500.000,00€

Urbanistična zasnova

Urbanistična zasnova nove srednje šole sledi ortogonalni geometriji že postavljenih šolskih in športnih objektov. Ortogonalnost je matrica, iz katere izhaja tudi zasnova nove šole. Le da je smer novih volumnov postavljena pravokotno na smer obstoječih volumnov iz dveh razlogov: da dobi čim več učilnic južno orientacijo in da se bistveno ne zmanjša pretočnosti pogledov proti zazelenjenemu hribu.
Zato sta primarna volumna med seboj razprta in povezana z vmesnimi steklenim dvovišinskim prostorom, ki je hkrati prehoden in povezovalni element. Volumni se z notranjimi klančinami prilagajajo dvigovanju terena.

Prometna ureditev deloma ohranja že obstoječe nastavke: na severovzhodnem delu je predvideno zazelenjeno parkirišče, s servisnim dostopom do delavnic in kuhinje, ter intervencijsko potjo med obstoječo in novo šolo do športnega kompleksa. Pot je namenjena prvenstveno pešcem.

Arhitekturna zasnova

Zasnova novega šolskega centra sledi ortogonalni geometriji, organizaciji šolskih prostorov in programa, lokaciji ter lokalnemu kontekstu, ki ga je določala železarska tradicija. Zato so predvideni prvinski materiali, ki jih v našem primeru predstavljata vidni beton in temno rjavo barvana jeklena konstrukcija.
Na obstoječo šolo pravokotno postavljena osnovna volumna ustvarjata med seboj atrij – zeleno površino, ki se preko vhodnega dvonadstropnega večnamenskega prostora preliva v zeleno površino pred šolo. Povezovalni prostor je dvovišinski, izveden z jekleno konstrukcijo okvirjev, ki asociativno spominjajo na prizidavo Ravenskega gradu. Vmesni element je tako dejansko večnamenski, saj je hkrati povezovalni in ločilni del med primarnim šolskim traktom in delavniškim traktom. V prostoru je možno poleg vhoda in jedilnice imeti prireditve, ki se navezujejo na prostor amfiteatralne predavalnice in naravnega amfiteatra v zunanjem notranjem atriju med obema traktoma. Dodaten element v tem prostoru pa predstavlja povezovalni hodnik – most v prvem nadstropju, ki poveže prostore uprave s šolskim traktom.
Delavniški trakt je umeščen na severni rob in je pretežno vkopan in prekrit z zeleno streho, da se v čim večji meri izničijo negativni vplivi hrupa na preostali del šole. Tudi fasada tega trakta je izvedena v kombinaciji kovinskih vertikal s kovinskimi polnili, ki predstavljajo fasado in zunanja vrata za dostavo materiala in strojev. Na kovinskem podstavku pa je postavljen lebdeči trakt uprave, kot neke vrste izvzet element izveden v betonski fasadi.
Z vidnim betonom obdelana fasada je predvidena tudi na glavnem šolskem traktu. Trakt je postavljen pravokotno na plastnice, s tem da je znotraj hodnika predvidena klančina, ki objekt vpenja v obstoječ relief. Večina učilnic je obrnjena na jug, da izkoriščajo najboljšo dnevno svetlobo; za preprečitev prevelikega sončnega obsevanja pa so predvideni zunanji screen roloji.